Részletes adatkezelési tájékoztató 

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint, hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat. Egyéni vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem.

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül:

– a vállalkozásom weboldalán keresztül: www.talpmasszazstanfolyam.hu
– Facebook, Messenger, e-mail, telefon, élőszó

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kazinczi Eszter egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá, a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom havonta.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A vállalkozásom adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető a www.talpmasszazstanfolyam.hu weboldalon.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kazinczi Eszter egyéni vállalkozó, mint adatkezelő
Adószám: 66873312-1-33
Székhely: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 29.
Weblap: www.talpmasszazstanfolyam.hu

Kapcsolattartás:
Tel.:06 30 330 8318
E-mail: eszter.kazinczi@gmail.com

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

A www.talpmasszazstanfolyam.hu weboldal a

Sybell Informatika
Korlátolt Felelősségű Társaság
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

Adatkezelési célok

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez. Bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhatsz a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel. A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és nem kapsz többé tőlem hírlevelet és értesítést.

Jogalapok a személyes adataid felhasználásához

A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2021. 05. 25-től visszavonásig tart.